Forum

Zonnepanelen

Introductie
Zonnepanelen plaatsen kan een goede investering zijn, afhankelijk van je persoonlijke situatie. De voordelen zijn navenant, je investeert in hernieuwbare energie voor eigen gebruik, zonnepanelen hebben een lange levensduur waardoor je mogelijk je investering terug kan verdienen.
Er dient wel rekening gehouden te worden met een aantal factoren, waarvan een aantal hier benoemd worden.

Let wel, ik ben geen installateur / electricien en benoem dus zaken vanuit eigen ervaring en inzicht.
Zie ook informatie van de consumenten bond.

Business Case
Is het de moeite waard om zonnepanelen te plaatsen?
Dat hangt van een aantal factoren af.
Bv hoeveel stroom wordt er verbruikt op jaarbasis? Wat zijn de kosten van aanschaf, transport, plaatsing?
Wat zijn de lokale regelingen tbv van het terugleveren van stroom aan het landelijke net?

Als je de kosten op een rijtje zet dan kun je uitrekenen of je een positieve saldo overhoudt.
Voor zonnepanelen wordt uitgegaan van een levensduur van 25+ jaar, waarbij de capaciteit wel iets afneemt met de tijd.

Verrekening
Bij een analoge stroom meter heb je bij teruglevering dat de meter terugdraait, bij een digitale meter dus niet en moet een en ander verrekend worden met de electriciteits leverancier.
Indien er niet verrekend wordt, heb je mogelijk nog voordeel door apparaten zoveel mogelijk op zonnestroom te draaien.

Een thuis batterij lijkt vooralsnog niet voordelig door de hoge kosten en beperkte capaciteit.
In NL geldt de salderingsregeling, die waarschijnlijk na 2025 wordt afgebouwd.

Techniek
Zonnepanelen leveren gelijkstroom op die met een omvormer omgezet kan worden naar wisselstroom die terug geleverd kan worden aan het stroomnet.
Hoe meer zonnepanelen er zijn, hoe zwaarder de omvormer uitgevoerd moet worden.
Daarnaast moet het mogelijk zijn de bekabeling van de zonnepanelen door te trekken naar de omvormer en van de omvormer naar de electra groepen in de meterkast.
Er dient ook ruimte te zijn om de omvormer te plaatsen, liefst in de buurt van meterkast.

Schematisch loopt de bekabeling zo:
Zonnepanelen -> omvormer -> groepenkast
Bij 8 zonnepanelen had ik 2 kabels lopen vanaf de zonnepanelen, bij 24 heb ik 4 kabels. Vanaf de omvormer heb ik een (iets dikkere) kabel lopen naar de meterkast.

let op: de omvormers worden best warm, het is dus geen slecht idee om voor voldoende ventilatie te zorgen. In mijn geval heb ik een 2-tal goedkope tafelventilatoren op geplaatst met een tijdklok.

Het is zeker nodig om een kundig (gecertificeerde) installateur bij te betrekken voor het plaatsen voor een veilige werking maar ook voor de verzekering.

Dimensies

1 – fasige omvormer: ongeveer 42 x 34 x 15 cm , 3 – 5 kg

3 – fasige omvormer: ongeveer 54 x 42 x 18 cm, 10 – 15 kg

Zonnepanelen: 165 x 99 x 3,5 cm


Meterkast
De meeste recente woningen beschikken over een 3 fase aansluiting in de meterkast waarvan de aansluitingen verdeeld worden over de woning.
Per fase mag je maximaal 3680 watt vermogen aan zonnepanelen plaatsen.

Als je moet kiezen op welke fase de teruglevering moet plaatsvinden dan is het mogelijk een idee de fase te kiezen waar de grootste stroomverbruikers zijn aangesloten en die apparaten overdag wanneer de zon schijnt aan te zetten.
Bv de wasmachine, vaatwasser, droger e.d.

Het is ook mogelijk om de teruglevering op alle drie fasen te laten plaatsvinden met een 3-fasige omvormer.

Orientatie / Ligging
Dit hangt sterk af van je dakvorm.
Heb je een plat dak, heb je meer flexibiliteit om de orientatie te bepalen.
Met een kap/punt dak minder.

Over het algemeen krijg je de meeste opbrengst door de zonnepanelen te orienteren op het zuiden, dan hebben ze de grootste blootstelling aan zonlicht.
Afhankelijk van je locatie is het mogelijk een idee de zonnepanelen te plaatsen met een zgn oost-west ligging. In Nederland heb je hierdoor een langere blootstelling aan zonlicht over het jaar gezien.

In landen rondom de evenaar bv Suriname, is de zon traject redelijk consistent en is een orientatie op het zuiden waarschijnlijk het beste.

Een andere reden voor mij persoonlijk om de oost-west ligging te kiezen is de mogelijkheid om dan de panelen in een zgn kapvorm te plaatsen ipv parallel.
Schematisch: /\ /\ (kapvorm) versus \\ \\ (parallel).
Mijn idee is dat de kapvorm minder gevoelig is om opgetild te worden door harde winden.

(Natuurlijk kun je de kapvorm ook in een noord-zuid ligging plaatsen maar dan krijgen de panelen op het noorden praktisch geen zonlicht.)

Onderhoud

Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig, het kan af en toe nodig zijn ze af te nemen met een sopje ivm stoflagen of ter verkomen van mos begroeiing.
Ik gebruik zo’n uittrekbare raamwisser + spons hiervoor, 1 – 2 keer in het jaar.
Eerst natspuiten (ter voorkomen van krassen bij het afnemen), zeepsop met spons overheen, afspoelen en afnemen met de wisser om sneller te drogen.

Jaarruimte

Een definitie

Jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. U mag dan zelf via een lijfrente belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op uw AOW en pensioen.

========================================

Veel mensen hebben jaarruimte maar weten en gebruiken het niet terwijl het toch wel belastingvoordeel oplevert.

 • je kan de jaarruimte inleg dit jaar, aftrekken van de inkomsten belasting volgend jaar, waardoor je dus minder belasting betaalt
 • Over de opgebouwde pensioenvermogen betaal je geen vermogensheffing.
 • wanneer de vermogen tot uitkering komt betaal je over de uitkeringen wel belasting maar val je meestal in een lager belasting tarief voet dan je huidige tarief.

Natuurlijk kun je alleen de jaarruimte gebruiken als je daadwerkelijk de ruimte hebt om geld opzij te zetten.

Je mag tot 7 jaar terug je jaarruimte gebruiken, deze opgeteld bij elkaar wordt de reserveringsruimte genoemd.

Er zijn verschillende sites die meer uitleg en voorbeelden geven zoals belastingdienst, knab en brightpensioen.

Jaarruimtes uitrekenen
De jaarruimte bedragen kun je uitrekenen met de belastingsdienst hulpmiddel.
Je hebt daarbij de jaaropgaves en factor A waardes nodig van de voorgaande jaren.

De factor A kun je vinden in je UPO’s (Uniform Pensioen Overzicht), die je ieder jaar opgestuurd krijgt als je een pensioenregeling hebt.

Biedt je werkgever geen pensioen pensioenregeling, dan heb je geen factor A en mag je de volle jaarruimte benutten.

Jaarruimte benutten

Je kan je jaarruimte benutten, door bv een pensioen spaar of beleggingsrekening te openen en daarop je jaarruimte voor dit jaar te storten.
Let wel, per jaar geldt een bepaald maximum wat je mag storten.

Er zijn veel instanties die pensioen rekeningen aanbieden. Je kan ook zelf index fondsen aanschaffen.

Persoonlijk zit ik bij Brand New Day (BND) omdat die voor relatief lage kosten een pensioen beleggingsrekening aanbieden op basis van Index Beleggen.

Ter illustratie, over de afgelopen 10 jaar is de Duurzaam Wereld Indexfonds rendement 166%, waarbij 12% kosten zijn afgegaan.
Zo kun je met kleine bedragen toch relatief veel opzij zetten.

Uitgaande van een beleggings rekening zou ik:

 • voor een lange termijn horizon, bv 10+ jaar voordat je met pensioen gaat, voor een groei portfolio kiezen met aandelen fondsen kiezen ipv obligaties
 • voor korte termijn is het meer een kwestie van kapitaal bescherming en zou ik een relatief groter deel richting obligaties, spaar deel reserveren.
 • de bijbehorende fonds rapporten lezen (allemaal beschikbaar op BND) en selectief de fondsen kiezen

Persoonlijk heb ik een voorkeur voor de BND Duurzaam Wereld Indexfonds omdat die in de afgelopen jaren beter presteerde dan de andere fondsen die aangeboden worden bij BND.

Hou rekening mee dat het geld op de pensioenrekening in principe vast zit tot pensioenuitkering, als je van de belastingvoordeel gebruikt wilt maken.

Waarom nu beginnen

Nu (december 2022) zijn de aandelen beurzen behoorlijk omlaag gegaan, mogelijk kunnen ze lager gaan in 2023.
Het is zeer lastig om voor te spellen wanneer de aandelen zullen stijgen of dalen, feit is wel dat de koersen momenteel flink lager zitten dan de toppen van afgelopen jaar.

Daarnaast is het zaak vroeg te beginnen en een lange termijn aan te houden om meerdere redenen:
– je profiteert van bedrijfsgroei
– bepaalde bedrijven hebben dividend uitkeringen die geherinvesteerd kunnen worden

Natuurlijk kunnen bedrijfskoersen ook dalen, daarom is het zaak de risico te spreiden over verschillende gebieden.

Waarom index beleggen

Op de langere termijn zie je dat:

 • over het algemeen een stijgend patroon is van de beurzen
 • beheerkosten een groot invloed hebben op je rendement

Bij index beleggen zijn er geen dure portfolio managers die actief de fondsen beheren.

Versimpelde uitleg:
Bij een indexfonds wordt er een selectie gemaakt van grote bedrijven die in een index zitten en/of aan een bepaald profiel voldoen, bv duurzaam, bepaalde sector etc.
De index fonds krijgt inleg/geld binnen door index participaties te verkopen; met de inleg worden de selectie aandelen gekocht waarvan de waardes over de participaties wordt verdeeld.
Met een index participatie wordt spreiding verkregen over verschillende bedrijfsectoren. Met deze spreiding wordt het risico ook verdeeld.
bv In 2020 gingen sommige bedrijfssectoren sterk naar beneden, terwijl andere juist opbloeiden.

Met de participaties kan men dan bv ieder maand met een vast bedrag index participaties kopen.

Voorbeeld: Als de inleg 100 euro is, dan wordt voor 100 euro index participaties gekocht. Zijn de participatie koersen relatief goedkoper dan kan voor de 100 euro meer participaties worden gekocht. Zijn ze duurder, wordt er minder gekocht.

Zo wordt de inleg (en ook risico) over de tijd gespreid en de resultaten gemiddeld over de toppen en dalen. Aangezien dit op een geautomatiseerde wijze kan en er geen dure managers nodig zijn, kunnen de beheerkosten relatief laag blijven.
Daarnaast hoef je niet zelf bedrijven te kiezen, wat toch specialistische kennis vereist.

Resumerend: je hebt risico spreiding, relatief lage beheerkosten en grote kans op beter rendement dan sparen, bij een voldoende lange tijd horizon.

Indien je gebruikt maakt van de jaarruimte in een pensioen index beleggingsrekening heb je ook nog belasting voordeel.

Personen die dit jaar nog de jaarruimte willen benutten kunnen:

 • een instantie kiezen die pensioen rekeningen biedt
 • een pensioen spaar of beleggings rekening openen
 • de jaarruimte berekeningen uitvoeren
 • een inleg (kleiner dan maximum voor dit jaar) overmaken naar de pensioen rekening

Dan kan de inleg volgend jaar bij de aangifte worden afgetrokken.

Natuurlijk kun je ook zonder jaarruimte een pensioen rekening openen, alleen kun je de inleg dan niet aftrekken.
Ook kun je overwegen een standaard index beleggings rekening openen, voor bv je kinderen, en daar maandelijks een klein bedrag overmaken.